معاونت امور حقوقی، قراردادها و هیأتهای تخلفاتی

معاونت امور حقوقی، قراردادها و هیأتهای تخلفاتی

 

دکتر بهنام حبیبی درگاه 


الف: سوابق علمی 
۱- پست دکترای کارآفرینی قضایی و دکترای تخصصی حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
۲- عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و استادیار دانشگاه 
۳- دارای گواهینامه طی دوره داوری تجاری بین المللی از مرکز ICC فرانسه و دیوان دائمی داوری لاهه 
ب: سوابق اجرایی 
۱- نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران - بلژیک و لوکزامبورگ 
۲- رییس کمیسیون امور حقوقی و داوری اتاق مشترک بازرگانی 
۳- وکیل وزارت نفت و شرکت پتروشیمی ایران 
۴- مدیر گروه تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و دانشگاه پیام نور واحد کرج 
۵- مدیر عامل گروه حقوقی عدلیه
۶- دبیر کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری مرکز  
ج: تالیفات و آثار علمی 
۱- کتاب حقوق و اقتصاد، انتشارات جنگل جاودانه 
۲- کتاب حقوق کاداستر، انتشارات گنج دانش 
۳- کتاب فنون مذاکره و مهارت های قراردادنویسی، چاپ کتاب آوا 
۴- کتاب اصول حقوق قراردادهای اروپا، انتشارات مجد 
و ...

کلید واژه ها: معرفی معاونت امور حقوقی، قراردادها و هیأتهای تخلفاتی حقوق کتاب دانشگاه داوری انتشارات