آیین معارفه آقای حسین قزلباش به عنوان رئیس اداره امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و استان گیلان برگزار شد.

۲۱ تیر ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۴ کد : ۶۳ خبر مراکز استانها
تعداد بازدید:۵۳
آیین معارفه آقای حسین قزلباش به عنوان رئیس اداره امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و استان گیلان و تکریم از زحمات دکتر امیر رضایی فومنی در دوران مسئولیت ریاست اداره حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت با حضور هیات رئیسه و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سالن سردارشهید حاج قاسم سلیمانی برگزار گردید.
آیین معارفه آقای حسین قزلباش به عنوان رئیس اداره امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و استان گیلان برگزار شد.

آیین معارفه آقای حسین قزلباش به عنوان رئیس اداره امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و استان گیلان و تکریم از زحمات دکتر امیر رضایی فومنی در دوران مسئولیت ریاست اداره حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت با حضور هیات رئیسه و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سالن سردارشهید حاج قاسم سلیمانی برگزار گردید.