سومین جلسه کارگروه بررسی آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

۰۹ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۴۳ کد : ۴۷ اخبار و رویدادها چند رسانه ای
تعداد بازدید:۵۲
سومین جلسه کارگروه بررسی آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دستیار ویژه ریاست مرکز، مشاور اجرایی و هماهنگی استانها، معاونین مرکز و دو تن از مشاورین از ساعت ۹ الی ۱۴ روز شنبه ۸ خرداد ماه در محل مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی های دانشگاه برگزار شد. در این جلسه موادی از این آیین نامه جهت بررسی نهایی و جمع بندی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
سومین جلسه کارگروه بررسی آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

سومین جلسه کارگروه بررسی آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دستیار ویژه ریاست مرکز، مشاور اجرایی و هماهنگی استانها، معاونین مرکز و دو تن از مشاورین از ساعت 9 الی 14 روز شنبه 8 خرداد ماه در محل مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی های دانشگاه برگزار شد. در این جلسه موادی از این آیین نامه جهت بررسی نهایی و جمع بندی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.