سخن روز

هاشمي زنده است،

چون نهضت زنده است

حضرت امام خميني(ره)

     

لينك‌هاي مفيد

بیست و دومین جلسه شورای راهبردی امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر میرزاده و اکثریت اعضا برگزار شد

دکتر میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی در این جلسه تاکید کرد مسولان واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی باید برای مقابله با تخلف و تخطی از مقررات عزم جدی داشته باشند. او گفت: «همه ارکان و حوزه‌های مختلف دانشگاه باید بر رعایت بیش از پیش مقررات دقت و جدیت داشته باشند و به همین دلیل هریک از واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی مستمرا و به صورت منظم بازرسی و حسابرسی می‌شوند و امر حفاظت از حقوق دانشگاه به عنوان یک امر مهم در راس برنامه‌های دانشگاه است.»

 

در این جلسه درخواست بخشش تعدادی از محکومان به استفاده از مدارک مجعول که با شکایت دانشگاه آزاد اسلامی دستگیر و در حال تحمل کیفر جرم استفاده از سند مجعول هستند مطرح شد. با توجه به اینکه این قبیل جرائم مرتبط با حقوق همه دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه است به دلیل مغایرت با نظم عمومی و شأن دانشگاه آزاد اسلامی و جایگاه دانش‌آموختگان، به اتفاق آرا مردود شناخته شد و مقرر شد به همه متقاضیان اعلام شود، امکان اعلام گذشت برای استفاده از تخفیف در مجازات میسر نیست.

 

همچنین در این شورا بر پیگیری قاطع پرونده‌های مربوط به جعل، به خصوص جعل‌های سازماندهی شده تا ریشه‌کنی کامل این جرم که موجب لطمه جدی به حیثیت و کیان دانشگاه شده است، تاکید و از اقدامات دفتر حقوقی در این راستا قدردانی شد.