سخن روز

هاشمي زنده است،

چون نهضت زنده است

حضرت امام خميني(ره)

     

لينك‌هاي مفيد

در بیستمين جلسه شوراي راهبردي امور حقوقي دانشگاه در خصوص مهم ترين مسائل حقوقي روز دانشگاه بحث و تبادل نظر گرديد

 

 

در بيستمين جلسه شوراي راهبردي حقوقي دانشگاه كه با حضور رياست محترم و ساير اعضاء برگزار گرديد در خصوص مهمترين مسائل حقوقي روز دانشگاه بحث و تبادل نظر گرديد.

بر همين اساس پيرامون وضعيت اراضي برخي از واحدهاي دانشگاهي بحث و در خصوص تغيير كاربري و اخذ مجوزهاي لازم از شوراي عالي معماري و شهرسازي راهكارهاي لازم ارائه گرديد.