سخن روز

هاشمي زنده است،

چون نهضت زنده است

حضرت امام خميني(ره)

     

لينك‌هاي مفيد

در سيزدهمين جلسه شوراي راهبردي امور حقوقي مقررات مدون حوزه معاونت فرهنگي تصويب و ابلاغ شد

 

            «تصويب و ابلاغ مقررات مدون حوزه معاونت فرهنگي»

   سيزدهمين جلسه شوراي راهبردي امور حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ نهم شهريور با حضور اكثريت اعضاي شورا به رياست جناب آقاي دكتر حميد ميرزاده رياست عالي دانشگاه و رئيس شوراي راهبردي امور حقوقي تشكيل و ابتدا برخي مسائل حقوقي دانشگاه مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت در ادامه گزارشي از اجراي پنج مجموعه مصوب شورا در حوزه‌هاي دانشجوئي، بين‌الملل، پزشكي، ورزشي و عمراني توسط مديركل دفتر حقوقي ارائه شد و  استقبال معاونين محترم و واحدهاي دانشگاهي از مقررات مدون به استحضار اعضاء رسيد. در ادامه جناب آقاي دكتر ميرزاده پيشنهاد انجام بعضي اصلاحات شكلي در تدوين مجموعه مقررات دانشگاه آزاد اسلامي را مطرح فرمودند كه در اين راستا مقرر گرديد سلسله مواد مجموعه مقررات دانشگاه به صورت يكپارچه و منظم تنظيم گردد. در ادامه مجموعه مقررات حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي با حضور نماينده تام‌الاختيار آن معاونت بررسي و مجموعه مقررات به تصويب نهايي رسيد. مقرر گرديد مجموعه مقررات حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي همانند پنج مجموعه قبلي در سايت دفتر حقوقي به آدرس Legal.iau.ir قرار گيرد تا مورد بهره‌برداري قرار گيرد ضمناً مقرر گرديد. معاونت محترم فرهنگي نسبت به اطلاع‌رساني موضوع اقدام نمايند. مجموعه مقررات حوزه معاونت برنامه‌ريزي ديگر دستور اين جلسه بود كه به علت عدم كفايت مذاكرات به جلسه بعدي موكول شد.